Ένα σκίτσο την ημέρα… A scketch per day… 30/7/16

Μέ μιά μεγάλη Καλημέρα το «‘Ενα σκίτσο την ημέρα», μόλις σαλπάρησε για την μεγάλη θάλασσα! Όπου βρώ λιμάνι θα σας καλημερίζω αλλιώς θα τα ξαναπούμε σε μιά εβδομάδα. Καλό Καλοκαίρι!

1 2 3 4